Vad är långsiktig SEO?

Hur bygger man egentligen en långsiktig och hållbar SEO som är trygg och säker? I den här guiden får du alla tips och tankar kring hur du kan lyckas med en hållbar SEO strategi.

Alexander

Av Alexander Öqvist

Är du också osäker på hur du ska bygga en långsiktig och hållbar SEO strategi för din webbplats eller företag? Det kan verka läskigt och osäkert med SEO eftersom det finns flera saker som kan gå fel och göra att du tappar trafik och intäkter. Men om du följer några enkla riktlinjer och strategier kan du ganska enkelt bygga en långsiktig SEO strategi, oavsett om det är ett stort företag du jobbar för eller din lilla e-handel. 

Vad är en långsiktig SEO strategi?

Långsiktig SEO är egentligen bara ett annat uttryck för att arbeta aktivt med SEO som en del av marknadsföringen. Varje företag bör ha med SEO i flera moment i affären, allt ifrån IT till marknadsföring och kundservice bör SEO vara med i affären. Långsiktig SEO är också när du accepterar att SEO ofta tar tid och är ett ständigt löpande arbete i form av content, teknisk SEO m.m. Så fort SEOn blir en naturlig del av ditt företag eller organisations sätt att synas på nätet så blir det långsiktig SEO. 

I grund och botten är långsiktig SEO också när du har en tydlig plan och mål för din SEO mer än bara ett par veckor fram i tiden. Vad har du för mål med din SEO kommande 6-12 månader? Vad har du för mål för din SEO nästa år? Detta är frågor du behöver ha svar på. 

Hur du INTE ska bygga en långsiktig SEO strategi

Du bör inte bygga en SEO strategi genom att ta förhastade beslut när det kommer till SEO och hur din webbplats presterar och fungerar. Du bör exempelvis inte hastigt och lustigt byta CMS-plattform utan att ha en tydlig SEO plan för detta. Du bör inte heller lockas av tanken att snabbt skaffa dig många länkar till ett billigt pris för att någon lockar med förbättrad ranking på kort tid. Du bör inte heller kopiera eller ta fram dåligt innehåll för att snabbt få ut sidor, det kommer antagligen inte att löna sig i längden att göra på det sättet. Försök inte heller att ta tekniska genvägar på sajten, det brukar sällan bli helt bra. 

Hur får jag organisationen att förstå SEO?

Det här är antagligen den svåraste delen med att arbeta med SEO för företag och större organisationer, även små organisationer beroende på hur kunskapen ser ut kring SEO hos företaget. En generell uppfattning hos företag och marknadsförare är att SEO bara är en liten krydda till marknadsföringen som man gör stötvis och småjusterar lite. Många vet inte att SEO är grundpelaren för en hemsida och i marknadsföringen. Vad vore en SEM annons, Facebook kampanj eller nyhetsbrev utan en bra optimering landningssida? Vad vore en bra marknadsföringskampanj om ingen lyckas hitta den via en googling efter att ha sett en tv-reklam? 

För att du ska få en organisation att förstå SEO måste du visa resultat. Annars är det tyvärr bara ord, du måste visa resultat och kvalitativ data på att sätt som rätt stakeholders i företaget förstår. Det kan exempelvis vara så att du behöver förklara att det inte är mest optimalt att ett företag har byggt en landningssida och optimerar den för XYX om besökarna på Google letar efter YYX. 

Sedan behöver du utbilda och lyfta Google som kanal i helhet för att organisationen ska förstå hur viktigt det är bra med bra synlighet där. Du behöver självklart få med IT, kundservice och andra delar av företaget också. Utan att få med IT på spåret kommer det antagligen bli väldigt tufft att få igenom tekniska förändringar eller att få dom att fråga dig innan sina IT-uppdateringar. Du behöver även få input och feedback av kundservice och sälj som dagligen pratar med kunder – vad är deras frågor? vad är det dom undrar över? Med hjälp av dessa svar kan du enklare optimera landningssidorna. 

Vad ska jag börja med?

Det här är nog den svåraste frågan eftersom det finns så mycket du kan börja med beroende på hur stort företag du jobbar för, hur långt har man kommit med SEO m.m. Men om vi antar att man inte har arbetat mycket med SEO är det alltid bäst att göra en nulägesanalys av hemsidan för att ta reda på vad som primärt behöver förbättras både när det kommer till teknisk SEO men även i form av content, on page, off page m.m. Efter detta behöver du börja implementera förändringar och säkerställa att du har allt du behöver för att följa resultatet. Sen behöver du förklara detta för organisationen på ett sätt som dom förstår och hur det skapar värde och affärer för just ert företag.