SEO Trender 2021

Läs vilka SEO trender som kommer vara mest aktuella under 2021

Alexander

Av Alexander Öqvist

Aktuella SEO Trender 2021

Vad som blir SEO trenderna under 2021 är väl egentligen lite flytande då man aldrig riktigt vet vad Google hittar på under året. Men det finns ett par saker som vi vet kommer vara centrala under 2021 och något alla webbplatsägare och SEO:are bör lägga extra fokus på under 2021. 

1. Core Web Vitals

Core Web Vitals kommer absolut vara en SEO trend för 2021 då Google har gått ut och sagt att under Q2 (Maj) så kommer Core Web Vitals bli en rankingfaktor på mobilen. Kort sagt är Core Web Vitals ett ramverk för hur en webbplats bör vara uppbyggd och prestera på webben. Alltifrån användarvänlighet till pagespeed är centralt i Core Web Vitals

2. Strukturerad Data

Strukturerad data eller Schema.org som ofta används för att tagga upp innehåll på en webbplats är något som fortsätter växa och kommer vara centralt även under 2021. Här gäller det att hålla lite isär på strukturerad data och schema.org då du kan strukturera data/content med eller utan Schema.org. Däremot finns det betydligt fler möjligheter att tagga upp innehåll med Schema.org. Alltifrån FAQ, Artiklar, Rating och Priser är något som är vanligt att tagga upp med Schema.org. Detta är något Google utforskar mycket och för att underlätta för sökmotorer är det viktigt att se över sin strukturerade data.

3. AI kommer spela en större roll för SEO

AI har det pratats om länge för SEO och det har redan en central roll i SEO i form av att Google använder det för att förstå bland annat intention bakom sökningar. Därför är det viktigt att själv förstå hur AI fungerar och i vilket syfte Google tittar på det när det då exempelvis kommer till intention bakom en sökning eller hur content uppfattas. Det kan även vara bra till data-analys för att göra djupare SEO analyser. Lyckas du även använda AI för att förstå hur dina kunder beter sig så har du antagligen en stor fördel med. 

4. UX kommer fortsätta vara viktigt för SEO

UX och Design är något som har växt mer och mer senaste åren och något Google antagligen tittar på för att bedöma SEO. Det är otroligt viktigt att du har en sajt som är lätt att förstå och där du verkligen får besökarna att göra det du vill. Nöjdare besökare kommer även leda till att Google förstår att dina besökare hittar det dom letar efter, tar actions som du vill och på så sätt kan visa dig högre upp i sökresultaten då det primära syftet är ett servera besökarna dom mest relevanta sidorna. Mycket handlar idag om att bygga en användarvänlig sida som laddar snabbt och fungerar bra i en mobiltelefon. Lyckats du med detta har du kommit väldigt långt. Det handlar även om mindre detaljer som läsvänlighet, typsnitt, design, bilder och annat som gör att upplevelsen blir så bra som möjligt på alla typer av enheter. En otroligt viktigt SEO trend för 2021. 

5. Search Intent kommer fortsätta bli viktigare än specifika sökord

Search intent eller att förstå intentionen bakom en sökning är något man måste fortsätta arbeta med löpande för att ha en chans. Om du lyckas förstå vad dina besökare letar efter vid olika sökningar så har du en stor fördel. Återigen kan du använda AI eller kunddata för att förstå hur dina existerande kunder letar information för diverse frågeställningar. Kanske kan du samarbeta med kundservice för att förstå vad dina kunder frågar efter inom olika ämnen. 

6. Content av bra kvalité kommer fortsätta vara viktigt

Att skriva bra innehåll som är relevant och uppdaterat är något du alltid kommer behöva göra, även under 2021. Dels tillkommer nya sökord/sökfraser men det uppdateras vad som är aktuellt och inte. Att bygga nytt, bra och relevant innehåll är något som bör vara på varje företags SEO strategi för att lyckas.